Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đinh Hoàng:
tiếng anh 7 cũ đâu cô
19:44 pm - 01/10/2019
Mod Anh - Thái Ninh

@Đinh Hoàng: Hiện tại trên Tuyensinh247.com chỉ có khóa dành cho SGK Tiếng Anh chương trình mới thôi bạn nhé! Bạn có thể tham khảo khóa chương trình mới này cũng rất hay và hữu ích đó bạn. Chúc bạn học tốt và hiệu quả trên Tuyensinh247.com!!

21:07 pm - 01/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
09:17 am - 08/08/2019
Phúc- Đập-Chai
đay là cách học thuộc tiếng anh
12:45 pm - 14/08/2019
Phúc- Đập-Chai
phải dịch được mới họ được nhé :)
12:46 pm - 14/08/2019
Phúc- Đập-Chai
Firstly, you must watch the teacher lecture video carefully about your vocabulary! You listen carefully to her pronunciation and how she explains the meaning of the words. You will then learn the vocabulary. There are many ways you can learn. You can learn the traditional way of writing new words many times. In addition to this, you can also have many other ways! For example, if you write the words into the pieces of paper and then put them on the wall, ban, ... then you can learn where to go. You can also write sentences that contain new words which is also a way of learning ... There are many ways to learn how to choose for yourself the most suitable way for yourself! Wish you learn well and effectively on Tuyensinh247.com !! Just try it, you will remember it for a long time! But sometimes if you have a chance, you should turn over the words you have learned and then review them! For so long will forget you! You should write down all the vocabulary words in a notebook for clarity and detail !!!
12:46 pm - 14/08/2019
hạ thiên linh ( siting on flower)
Đầu tiên, bạn phải xem video bài giảng của giáo viên một cách cẩn thận về vốn từ vựng của bạn! Bạn lắng nghe cẩn thận cách phát âm của cô ấy và cách cô ấy giải thích ý nghĩa của các từ. Sau đó bạn sẽ học từ vựng. Có nhiều cách bạn có thể học. Bạn có thể học cách viết từ mới truyền thống nhiều lần. Ngoài việc này, bạn cũng có thể có nhiều cách khác! Ví dụ, nếu bạn viết các từ vào các mảnh giấy và sau đó đặt chúng lên tường, cấm, ... thì bạn có thể tìm hiểu nơi để đi. Bạn cũng có thể viết những câu có chứa từ mới cũng là một cách học ... Có nhiều cách để học cách chọn cho mình cách phù hợp nhất cho bản thân! Chúc bạn học tốt và hiệu quả trên Tuyensinh247.com !! Chỉ cần thử nó, bạn sẽ nhớ nó rất lâu! Nhưng đôi khi nếu bạn có cơ hội, bạn nên lật lại những từ bạn đã học và sau đó xem lại chúng! Lâu quá sẽ quên em! Bạn nên viết ra tất cả các từ vựng trong một cuốn sổ để rõ ràng và chi tiết !!!
20:49 pm - 18/08/2019
hạ thiên linh ( siting on flower)
ý là sao 👿 👿 👿
20:50 pm - 18/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyen Trinh Bao Ngoc:
folk nghĩa riêng của nó là j v cô
09:22 am - 04/08/2019
Mod Anh - Thái Ninh

Folk: người, người thân thuộc, dân tộc, dân gian

Chúc bạn học tốt và hiệu quả trên Tuyensinh247.com bạn nhé!!!

09:50 am - 04/08/2019
Phúc- Đập-Chai
I like this video
12:36 pm - 14/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đàm Lê Đức Nghĩa:
cô là the flash à
08:40 am - 03/08/2019
Mod Anh - Thái Ninh

The flash: đèn nháy (thường được dùng trong chụp ảnh)

Chúc bạn học tốt và hiệu quả trên Tuyensinh247.com bạn nhé!!

09:27 am - 03/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Đàm Lê Đức Nghĩa:
whimsical nghĩa là gì hả cô
08:31 am - 03/08/2019
Mod Anh - Trọng An
whimsical /ˈwɪm.zɪ.kəl/ (adj):
- bất thường, hay thay đổi.
- kỳ quái, kỳ dị.
08:32 am - 03/08/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Trương Thịnh:
cô greatly là gì vậy cô
10:29 am - 28/07/2019
GV Anh - Linh Sương
great (adj): tuyệt vời
=> greatly (adv): một cách tuyệt vời
Bạn nhé!
10:38 am - 28/07/2019
Nguyễn Thành Đạt
festivals là gì ạ
10:46 am - 16/08/2019
Mod Anh - Thái Ninh

@Nguyễn Thành Đạt: Festival /'festivl/ (n): lễ hội

Chúc bạn học tốt và hiệu quả trên Tuyensinh247.com!!!

10:48 am - 16/08/2019
Việt Châu Văn
Red River Delta nghĩa là gì vậy
20:06 pm - 14/09/2019
Mod Anh - Thái Ninh

@Việt Châu Văn: Red River Delta: Đồng bằng Sông Hồng

Chúc bạn học tốt và hiệu quả trên Tuyensinh247.com!!

20:25 pm - 14/09/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!