Chú ý: Trình duyệt hiện tại của bạn chưa cài đặt flashplayer để xem video.

Vui lòng tải và cài đặt phiên bản flash mới nhất tại đây sau đó ấn Ctrl-F5 để xem video hoặc bạn nên dùng trình duyệt Chrome để xem video tốt hơn - Tải Chrome về

Hỏi đáp, thảo luận
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Nguyễn Bảo Trâm :
giải giúp e câu này với ạ: ở 1 loài thú xét 4 gen nằm trên 4 cặp NST thường khác nhau: G1 có 2 alen, G2 có 3 alen, G3 có 3 alen, G4 có 4 alen. Có thể thực hiện tối đa bao nhiêu phép lai đối với 2 cá thể dị hợp 3 cặp gen biếta. có xét vai trò giới tínhb.không xét vai trò giới tính
20:13 pm - 18/02/2020
GVHT môn Sinh

Áp dụng công thức tính số kiểu gen tối đa trong quần thể (n là số alen)

Nếu gen nằm trên NST thường: \(\frac{{n(n + 1)}}{2}\) kiểu gen hay \(C_n^2 + n\)

Số kiểu gen đồng hợp bằng số alen của gen, số kiểu gen dị hợp \(\frac{{n\left( {n - 1} \right)}}{2}\)

Số kiểu gen ở các cặp NST

 

NST 1

NST 2

NST 3

NST 4

Số kiểu gen tối đa (\(C_n^2 + n\))

3

6

6

10

Số kiểu gen đồng hợp (n)

2

3

3

4

Số kiểu gen dị hợp \(C_n^2\)

1

3

3

6

 

Vậy số kiểu gen dị hợp 3 cặp gen, đồng hợp 1 cặp gen là:

+ Đồng hợp về gen trên NST 1: 2×3×3×4 = 72

+ Đồng hợp về gen trên NST 2: 1×3×3×4 = 36

+ Đồng hợp về gen trên NST 3: 2×3×3×4 = 72

+ Đồng hợp về gen trên NST 4: 2×3×3×6 = 72

Tổng số kiểu gen là:252

Số phép lai giữa 2 cơ thể dị hợp 3 cặp gen là : \(C_{252}^2 + 252 = 31878\)

08:33 am - 19/02/2020
Nguyễn Bảo Trâm
cô làm nhầm một chút về số kiểu gen đòng hợp ạ nhưng kết quả vẫn đúng. Quan trọng biết cách làm là được. E cám ơn cô ạ
11:40 am - 19/02/2020
GVHT môn Sinh
ở chỗ nào em nhỉ ?
11:41 am - 19/02/2020
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!
Hà Hữu Hải:
1.xác định số NST trong tế bào ở thể lệch bội và tự đa bội;2. xác định các loại giao tử tạo thành khi cặp NST không phân li trong giảm phân I hoặc trong giảm phân II;3.xác định loại giao tử ở kiểu gen phân li độc lập. những câu hỏi này mình làm như thế nào hả thầy?
20:35 pm - 18/10/2019
GVHT môn Sinh
có thể hiểu đơn giản qua các ví dụ này em nhé
1. thể lệch bội: 2n ± 1,2,3,...
thể tự đa bội: 3n; 4n; 5n...
2. VD: Aa 
+ không ply trong Gp 1 tạo: Aa, O
+ không phân li trong gp 2: AA, aa, O
3. VD: AaBb
Aa => A, a
Bb => B, b
=> AaBb => (1A:1a)(1B:1b) => 1AB:1Ab:1aB:1ab
08:59 am - 19/10/2019
Hà Hữu Hải
ở ví dụ câu 2 cơ sở nào mình biết nó tạo ra cái nào vậy cô
21:01 pm - 22/10/2019
GVHT môn Sinh
ở video thứ mấy, đoạn nào em nhỉ
08:12 am - 23/10/2019
Vui lòng đăng nhập để thảo luận!