Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Tìm lỗi sai lớp 12

Playing jokes on April Fool’s Day is common in many regions, although none knows how the tradition began.

VI:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Câu 102901: Playing jokes on April Fool’s Day is common in many regions, although none knows how the tradition began.

A. jokes on

B. none

C. knows how

D. began

Câu hỏi : 102901
 • Đáp án : B
  (19) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án là B. none => no one

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com