Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

We can’t go along here because the road....................... .

Choose the best answer for each question. 

Câu 142993: We can’t go along here because the road....................... .

A. is repairing

B. is repair 

C.  is being repaired

D. repairs

Câu hỏi : 142993
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  " Chúng tôi không đi qua đây được bởi vì con đường này đang được sửa chữa" nên chọn đáp án bị động của hiện tại tiếp diễn

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com