Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Do you get your heating..........................every year? 

Choose the best answer for each question. 

Câu 143003: Do you get your heating..........................every year? 

A. checking                           

B. check                     

C. be checked  

D. checked

Câu hỏi : 143003
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấu trúc nhờ ai làm gì: S+get+ tân ngữ chỉ người + to Vo

  S+get+ tân ngữ chỉ vật+ Ved/V3

  heating: máy tản nhiệt

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com