Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bicycles.......................in the driveway.

Choose the best answer for each question. 

Câu 143004: Bicycles.......................in the driveway.

A. must not leave

B. must not be leaving

C. must not be left

D. must not have left

Câu hỏi : 143004
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xe đạp không được phép để trên lòng đường. -> câu bị động must be Ved/V3

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com