Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Beethoven’s Fifth Symphony.......................next weekend.

Choose the best answer for each question. 

Câu 143005: Beethoven’s Fifth Symphony.......................next weekend.

A.  will be performed 

B. has been performed

C. will be performing

D. will have perform

Câu hỏi : 143005
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  " Bản nhạc giao hưởng số 5 của Beethoven sẽ được trình diễn tuần tới" -> câu bị động tương lai đơn

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com