Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

All bottles......................................before transportation.

Choose the best answer for each question. 

Câu 143006: All bottles......................................before transportation.

A. frozen                    

B. were froze 

C. were frozen  

D. are froze

Câu hỏi : 143006
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tất cả chai đã được đông lạnh trước khi chuyển đi. -> bị động quá khứ đơn

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com