Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có thể tích là:      

Một hỗn hợp khí gồm 1,5 mol khí N2 ; 0,45 mol oxi ; 0,75 mol H2 và 0,25 mol khí CH4 ở điều kiện tiêu chuẩn thì:

Câu 147352: Có thể tích là:      

A. 2,95 lít

B. 66,08 lít

C. 62 lít        

D. 75 lít

Câu hỏi : 147352
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  V hh khí = (n N2 + n O2  + n H2  + n CH4 ) . 22,4

     = (1,5 + 0,45 + 0,75  + 0,25) . 22,4

     = 66,08 lít

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com