Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Is the number of letters the same as the number of sounds in each word?

Answer the questions below:

Câu 183133: Is the number of letters the same as the number of sounds in each word?

A. Yes

B. No

C. I don't know.

D. It depends.

Câu hỏi : 183133
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số lượng chữ cái có bằng với số lượng âm trong mỗi từ không?

  =>Tùy từng trường hợp.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com