`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Look! The girls                                in the schoolyard.

Choose the best answer (A, B, C or D).

Câu 190864: Look! The girls                                in the schoolyard.

A. are skipping    

B. skips

C. skipping

D. skip

Câu hỏi : 190864
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Khi trong câu có câu ra lệnh bắt đầu bằng “ Vo!” dùng thì hiện tại tiếp diễn.

  S + am/is/are + Ving

  Tạm dịch: Nhìn kìa! Các cô gái đang nhảy dây trong sân trường.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com