`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

At break time, I go to the library and               books.

Choose the best answer (A, B, C or D).

Câu 190865: At break time, I go to the library and               books.

A. go

B. read

C. play

D. listen

Câu hỏi : 190865
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  read books: đọc sách

  Tạm dịch: Vào giờ nghỉ giải lao, tôi đến thư viện và đọc sách.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com