Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hiện tượng trên được gọi là: 

Cắt cây thân thảo (Bầu, Bí, Ngô...) đến gần gốc, sau vài phút thấy những giọt nhựa rỉ ra ở phần thân cây bị cắt.

Sử dụng dữ kiện trên, trả lời các câu từ 16 đến 18

Câu 191597: Hiện tượng trên được gọi là: 

A. Trào nước   

B. Rỉ nhựa hoặc ứ giọt

C. Rỉ nhựa 

D. Ứ giọt.

Câu hỏi : 191597
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hiện tượng này là  rỉ nhựa.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com