`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hiện tượng trên được gọi là:

Úp chuông thuỷ tinh trên các chậu cây (bắp. lúa, bầu, bí...). Sau một đêm, các giọt nước xuất hiện ở mép các phiến lá.

Sử dụng dữ kiện trên, trả lời các câu 19 và 20.

Câu 191601: Hiện tượng trên được gọi là:

A. Rỉ giọt

B. Rỉ nhựa 

C. Ứ nhựa

D. Ứ giọt.

Câu hỏi : 191601
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hiện tượng này là ứ giọt

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com