Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Find which word does not belong to each group

Câu 192207:

A. calculator 

B. pillow 

C. bed 

D. blanket

Câu hỏi : 192207
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  A. máy tính bỏ túi       

  B. cái gối                   

  C. giường                  

  D. chăn/ mền

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com