`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

An ______ person has been standing outside for hours because he couldn’t open the door. (know)

Mark the letter A, B, C or D to complete the sentences.

Câu 194716: An ______ person has been standing outside for hours because he couldn’t open the door. (know)

A. misknown

B. inknown

C. unknown

D. imknown

Câu hỏi : 194716
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C

  know: biết, nhận biết

  unknown (a) : không biết

  Dịch câu: Một người lạ đã đứng bên ngoài vài tiếng bởi vì anh ta không thể mở cửa

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com