Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Every hour I stop _____  _____  a little rest.

Mark the letter A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu 195185: Every hour I stop _____  _____  a little rest.

A. working/ to have  

B. to work/ to have

C. working/ having         

D. to work/ having

Câu hỏi : 195185
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  Có 2 cấu trúc với stop:

  - stop to do st: dừng (việc đang làm) để làm gì

  - stop doing st: dừng việc làm gì

  Theo ngữ cảnh của câu, thì ta sử dụng cấu trúc stop doing st với chỗ trống đầu tiên, stop to do st với chỗ trống thứ 2.

  Dịch câu: Mỗi giờ tôi ngừng làm việc để nghỉ ngơi một chút.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com