`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

I never _____ potatoes. But today I don’t know why my mum ____ some.

Mark the letter A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu 195293: I never _____ potatoes. But today I don’t know why my mum ____ some.

A. eat/makes   

B. eat/is making       

C. am eating/makes

D. am eating/is making

Câu hỏi : 195293
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Câu đầu tiên dùng thì hiện tại đơn để diễn tả một thói quen/một sự thật ở hiện tại. Câu thứ 2 dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả một hành động đang xảy ra ở hiện tại.

  Dịch câu: Tôi không bao giờ ăn khoai tây. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay mẹ tôi lại đang nấu một ít.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com