Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

It is the most romantic story I .......................

Mark the letter A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu 195302: It is the most romantic story I .......................

A. have never read

B. have sometimes read

C. have rarely read

D. have ever read

Câu hỏi : 195302
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Cấu trúc nhấn mạnh dùng hiện tại hoàn thành: This/It is + …. + thì hiện tại hoàn thành (thường có sử dụng ever)

  Dịch câu: Đó là câu chuyện lãng mạn nhất tôi từng đọc

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com