Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

I ......................... English all the morning.

Mark the letter A, B, C or D to complete the following sentences.

Câu 195308: I ......................... English all the morning.

A. have learnt

B. am learning  

C. learnt  

D. have been learning

Câu hỏi : 195308
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  D

  Câu này nhấn mạnh đến tính liên tục của hành động, vì thế không dùng thì hiện tại hoàn thành mà dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Ngoài ra, cụm “all the morning” cũng thường gặp trong thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

  Dịch câu: Tôi đã học tiếng Anh cả buổi sáng

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com