Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

John isn't contented with his present salary.

Choose the one word or phrase that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase.

Câu 195433: John isn't contented with his present salary.

A. excited about 

B. satisfied with

C. disappointed about

D. interested in

Câu hỏi : 195433
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  To be contented with: mãn nguyện, hài lòng với

  Excited about: phấn khích về…

  Satisfied with: hài lòng, thoả mãn với

  Disappointed about: thất vọng về

  Interested in: thích thú, có hứng thú với

  => đáp án là B.

  Dịch câu: John không hài lòng với mức lương hiện tại

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com