Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

I lost your phone number. Otherwise, I ____ you much earlier.

Choose the best answer to complete the following sentences.

Câu 195741: I lost your phone number. Otherwise, I ____ you much earlier.

A. will contact  

B. would have contacted

C. would contact      

D. had contacted

Câu hỏi : 195741
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  “Otherwise”: nếu không . “Otherwise” dùng để thay thế cho “If + not” trong mệnh đề phụ. câu này diễn tả một hành động không xảy ra trong quá khứ, do đó ta sử dụng câu điều kiện loại 3, đáp án là B

  Dịch câu: Tớ đã làm mất số điện thoại của cậu.Nếu không tớ đã liên lạc với cậu sớm hơn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com