Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

How fast________ when the accident happened?

Choose the one word or phrase that best completes the sentences, or substitutes for the underlined word or phrase.

Câu 204756: How fast________ when the accident happened?

A. are you driving 

B. were you driving

C. did you drive 

D. had you driven

Câu hỏi : 204756
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B

  Ta dùng thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn để diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có một hành động khác xen vào.

  Tạm dịch: Cậu đang lái xe với tốc độ bao nhiêu khi tai nạn xảy ra vậy?

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com