Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Jenny pulled...............the handle so we can’t open the cupboard now.

Choose the best answer to complete the following sentences.

Câu 206653: Jenny pulled...............the handle so we can’t open the cupboard now.

A. off      

B. in     

C. away

D. over

Câu hỏi : 206653
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A

  pull off: kéo đổ        

  => đáp án A

  Tạm dịch: Jenny kéo đổ tay cầm vì thế chúng tôi không thể mở tủ ngay bây giờ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com