`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

The woman asked the assistant if they had any jackets...............for a one-year old girl.

Choose the best answer to complete the following questions

Câu 209327: The woman asked the assistant if they had any jackets...............for a one-year old girl.

A. checked

B. suitable

C. practical

D. ancient

Câu hỏi : 209327
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức:

  A. checked: kẻ ca-rô                                   B. suitable: phù hợp

  C. practical: có tính thực tiễn                       D. ancient: cổ xưa

  suitable for+ sb/sth: phù hợp với

  Tạm dịch: Người phụ nữ hỏi người bán hàng rằng liệu họ có cái áo khoác nào phù hợp với một bé gái một tuổi hay không.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com