Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

The United States has a _________ of around 250 million.

Choose A, B, C or D to complete the following sentences

Câu 210080: The United States has a _________ of around 250 million.

A. population 

B. separation 

C. addition 

D. introduction

Câu hỏi : 210080
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. population : dân số

  B. separation : sự tách ra

  C. addition : sự thêm vào

  D. introduction : sự giới thiệu

  Tạm dịch : Hoa Kỳ có dân số khoảng 250 triệu người.

  => Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com