Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Yesterday afternoon, Susan......to the supermarket and...a chicken and some cooking oil.  

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 213056: Yesterday afternoon, Susan......to the supermarket and...a chicken and some cooking oil.
 

A. went - bought

B. went - buying

C. gone - bought   

D. goes - buys

Câu hỏi : 213056

Phương pháp giải:

Kiến thức: từ vựng, ngữ pháp
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Trong câu có trạng ngữ chỉ thời gian “Yesterday afternoon”, cho nên ta dùng thì quá khứ đơn.

  Trong câu này, thì quá khứ đơn diễn tả các hành động liên tiếp xảy ra trong quá khứ

  Tạm dịch: Chiều hôm qua, Susan đi siêu thị và mua một con gà và chút dầu ăn.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com