Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên.

Câu 217569: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên.

Câu hỏi : 217569

Phương pháp giải:

Căn cứ vào những kiến thức đã học về các phương thức biểu đạt. Có 6 phương thức biểu đạt chính: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận, hành chính – công vụ. Phần Đọc hiểu đã dẫn là một câu chuyện gồm có các nhân vật, có lời thoại, chi tiết, sự việc. Vậy thì kiểu văn bản trong phần dẫn sẽ là văn bản tự sự (kể chuyện), ta dễ dàng tìm ra phương thức biểu đạt là phương thức tự sự.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com