Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhiệt học

Ngay sau đó người ta thả vào NLK một cục nước đá khác ở 00C, giữa nó chứa một cục đồng nhỏ có khối lượng m2 = 10g, còn phần nước đá bao quanh cục đồng là m2’ = 0,2kg. Hỏi cần phải rót thêm vào NLK bao nhiêu nước ở nhiệt độ 100C để cục nước đá chứa đồng bắt đầu chìm xuống nước? Cho rằng độ tan của các cục nước đá là như nhau. Biết nhiệt dung riêng của nước là Cn = 4200J/kg.độ; của nước đá là C = 2100 J/kg.độ; khối lượng riêng của nước là Dn = 1000kg/m3, của nước đá là D = 900kg/m3, của đồng là Dđ = 8900kg/m3 và nhiệt nóng chảy của nước đá là λ = 335000J/kg.

Người ta thả vào một nhiệt lượng kế lí tưởng (NLK) đang chứa m1 = 0,5kg nước ở nhiệt độ t1 = 100C một cục nước đá có khối lượng m2 = 1kg ở nhiệt độ t2 = -300C.

Câu 21924: Ngay sau đó người ta thả vào NLK một cục nước đá khác ở 00C, giữa nó chứa một cục đồng nhỏ có khối lượng m2 = 10g, còn phần nước đá bao quanh cục đồng là m2’ = 0,2kg. Hỏi cần phải rót thêm vào NLK bao nhiêu nước ở nhiệt độ 100C để cục nước đá chứa đồng bắt đầu chìm xuống nước? Cho rằng độ tan của các cục nước đá là như nhau. Biết nhiệt dung riêng của nước là Cn = 4200J/kg.độ; của nước đá là C = 2100 J/kg.độ; khối lượng riêng của nước là Dn = 1000kg/m3, của nước đá là D = 900kg/m3, của đồng là Dđ = 8900kg/m3 và nhiệt nóng chảy của nước đá là λ = 335000J/kg.

A. 2,54 kg.

B. 1,52 kg.

C. 1,67 kg.

D. 1,91 kg.

Câu hỏi : 21924
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tại thời điểm cục nước đá chứa đồng bắt đầu chìm xuống nước, khối lượng của phần nước đá bao quanh đồng là m2’’. Lúc đó khối lượng riêng trung bình của nước đá bao quanh đồng phải bằng khối lượng riêng của nước: DTB = Dn.

  Hay D_{TB}=\frac{m_{2}''+m_{3}}{v'}=\frac{m_{2}''+m_{3}}{\frac{m_{2}''}{D_{nd}}+\frac{m_{3}}{D_{d}}} => \frac{m_{2}''+m_{3}}{\frac{m_{2}''}{D_{nd}}+\frac{m_{3}}{D_{d}}}=D_{n}

   => m_{2}''=\frac{D_{d}-D_{n}}{D_{n}-D_{nd}}.\frac{D_{nd}}{D_{d}}.m_{3}

  Khối lượng nước đá bao quanh cục đồng là:

   m_{2}''=\frac{(8900-1000)}{(1000-900)}.\frac{900}{8900}.10=80g

   Khối lượng nước đá ở 00C cần phải tan là:

  ∆m2’’ = m2’ – m2’’ = 200 – 80 = 120g

  Nhiệt lượng cần thiết để cung cấp cho ∆m2’’ gam nước đá để nó tan hết:

  ∆Q = λ∆m2’’ = 335000.0,12 = 40.200J

  Vì trong nhiệt lượng kế khi bỏ cục nước đá bao đồng vào đã có 1,125kg nước đá chưa tan hết và nó sẽ cùng tan với cục nước đá nói trên. Vì vậy, nhiệt lượng cung cấp phải tăng gấp đôi nếu giả thiết độ tan của các cục nước đá như nhau:

  ∆Q* = 2∆Q = 2.40200 = 80400J.

  Lượng nước cần phải rót thêm vào nhiệt lượng kế 100C là:

  m^{*}=\frac{\Delta Q^{*}}{C_{n}(t_{1}-0)}=\frac{80400}{4200.10}=1,91kg.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com