`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

The boy is ................. his elder brother although he’s very young.

Choose the best answer to each of the following questions.

Câu 241504: The boy is ................. his elder brother although he’s very young.

A. so smart as 

B. as smart as  

C. more smart than

D. the smartest

Câu hỏi : 241504

Phương pháp giải:

Kiến thức: So sánh bằng với “as”

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  So sánh bằng được thành lập bằng cách thêm “as” vào trước, sau tính từ hoặc trạng từ (as + adj/adv + as)

  Các đáp án sai:

  A. “so” có thể sử dụng thay “as” trong câu phủ định, nhưng đây là câu khẳng định nên không thể dùng.

  C. “smart” là tính từ ngắn, dạng so sánh hơn là smarter

  D. Đây là so sánh giữa 2 người, vì thế không dùng so sánh nhất.

  Tạm dịch: Cậu bé thông minh như anh trai mình mặc dù cậu bé còn rất trẻ.

  Đáp án:B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com