Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

When Delores realized that her father had made lima beans and rice for dinner, she __________, claimed to feel nauseous, and excused herself from the table. The bag of stale popcorn in her room would tide her over until breakfast.

Choose the best answer to each of the following question.

Câu 241919: When Delores realized that her father had made lima beans and rice for dinner, she __________, claimed to feel nauseous, and excused herself from the table. The bag of stale popcorn in her room would tide her over until breakfast.

A. clutched her stomach

B. was clutching her stomach

C. did clutch her stomach

Câu hỏi : 241919

Phương pháp giải:

Kiến thức: cấu trúc song hành

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích: Ở đây cụm từ cần điền phải có cấu trúc ngữ pháp giống hai cụm từ “claimed to feel nauseous” và “excused herself from the table”.

  Tạm dịch: Khi Delores nhận ra rằng cha cô đã làm đậu lima và cơm cho bữa tối, cô ôm lấy bụng của mình, cho là cảm thấy buồn nôn, xin lỗi và rời khỏi bàn. Cái túi bỏng ngô còn trong phòng của cô sẽ giúp cô ấy qua cơn đói chờ cho đến bữa sáng.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com