Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Belinda saw very little of the horror movie, for she shut her eyes __________, when she heard the monster's footsteps in the dead leaves, and when characters started screaming.

Choose the best answer to each of the following question. 

Câu 241935: Belinda saw very little of the horror movie, for she shut her eyes __________, when she heard the monster's footsteps in the dead leaves, and when characters started screaming.

A. when the violins began to play

B. while listening to the violins play

C. during the violin music

Câu hỏi : 241935

Phương pháp giải:

Kiến thức: cấu trúc song hành

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích: Ở đây cụm từ cần điền phải có cấu trúc ngữ pháp giống hai cụm từ “when she heard the monster's footsteps in the dead leaves” và “when characters started screaming”.

  Tạm dịch: Belinda nhìn thấy rất ít cảnh trong bộ phim kinh dị, vì cô nhắm mắt lại khi những cây đàn violin bắt đầu chơi, khi cô nghe tiếng bước chân của con quái vật trong những chiếc lá rụng, và khi các nhân vật bắt đầu la hét.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com