Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mr. Jordan does the transplanting _______ his son pumps water.

Choose the best answer A, B, C or D for each of the following sentences 

Câu 242701: Mr. Jordan does the transplanting _______ his son pumps water.

A. while       

B. as a result 

C. if

D. although

Câu hỏi : 242701

Phương pháp giải:

Từ vựng

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  While: trong khi

  As a result: chính vì thế

  If: nếu

  Although: mặc dù

  Tạm dịch: Ông Jordan cấy trong khi con trai ông thì bơm nước.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com