Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

A scientific observer of wildlife must note every detail of how ________ in their environment: their eating and sleeping habits, their social relationships, and their method of self-protection.

Choose the correct answer to fill in the blanks. 

Câu 244716: A scientific observer of wildlife must note every detail of how ________ in their environment: their eating and sleeping habits, their social relationships, and their method of self-protection.

A. do animals live 

B. live animals    

C. do live animals   

D. animals live

Câu hỏi : 244716

Phương pháp giải:

Mệnh đề danh ngữ

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Trong mệnh đề danh ngữ , chủ ngữ luôn đứng trước động từ.

  Tạm dịch: Một người quan sát khoa học về động vật hoang dã phải ghi chép từng chi tiết về cách thức động vật sống trong môi trường của chúng: thói quen ăn uống, mối quan hệ xã hội và phương pháp tự vệ.

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com