Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

She went on crying, with her head sunk into a pillow, and cried and cried _______ the pillow was wet through.

Choose the best answer to the following questions.

Câu 245698: She went on crying, with her head sunk into a pillow, and cried and cried _______ the pillow was wet through.

A. before

B. after   

C. until  

D. while

Câu hỏi : 245698

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Before: trước khi

  After: sau khi

  Until: cho đến khi

  While: trong khi

  Tạm dịch: Cô ấy khóc, vùi đầu vào chiếc gối, cứ khóc và khóc cho đến khi cái gối ướt đẫm.

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Tú Uyên cô có thể phân tích cấu trúc của cụm " she went on crying được không ạ. e không hiểu tại sao koong dùng cries mà dùng crying
   Thích Trả lời 27/04/2018 09:51 Tỉ lệ đúng 77 %

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com