Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

_________ I have more cheese on my sandwich?

Choose the correct answer to the following questions.

Câu 267033: _________ I have more cheese on my sandwich?

A. Must  

B. Could       

C. Would     

D. Have to

Câu hỏi : 267033

Phương pháp giải:

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  must: phải, bắt buộc

  could: có thể (chỉ khả năng thực hiện)

  would: sẽ

  have to: phải

  Tạm dịch: Tôi có thể lấy thêm phô mai vào chiếc bánh kẹp không?

  Đáp án:B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com