Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

To apply to _______ UK independent school, you'll need to have _______ good standard of education from your own country.

Choose the answer that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one.

Câu 273578: To apply to _______ UK independent school, you'll need to have _______ good standard of education from your own country.

A. a / a   

B. the / a 

C.   an / the 

D.  the / the

Câu hỏi : 273578

Phương pháp giải:

Mạo từ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

   Dùng mạo từ “a/an” đối với đối tượng là danh từ số ít đếm được, lần đầu tiên được nhắc tới.

  Tạm dịch: Để đăng ký vào một trường tư thục ở Vương quốc Anh, bạn sẽ cần có một tiêu chuẩn giáo dục tốt ở đất nước của mình.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com