`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tim graduated with a good degree. He joined the ranks of the unemployed.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Câu 293858: Tim graduated with a good degree. He joined the ranks of the unemployed.

A. Tim joined the ranks of the unemployed because he graduated with a good degree.

B. If Tim graduated with a good degree, he would join the ranks of the unemployed.

C. Though Tim graduated with a good degree, he joined the ranks of the unemployed.

D. That Tim graduated with a good degree helped him join the ranks of the unemployed.

Câu hỏi : 293858

Phương pháp giải:

Kiến thức: Nghĩa của câu

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Tim tốt nghiệp với tấm bằng giỏi. Anh gia nhập hàng ngũ những người thất nghiệp.

  A. Tim gia nhập hàng ngũ những người thất nghiệp vì anh tốt nghiệp với tấm bằng giỏi. => sai nghĩa

  B. sai ngữ pháp: câu điều kiện loại 2 => loại 3

  C. Mặc dù Tim đã tốt nghiệp với tấm bằng giỏi, anh gia nhập hàng ngũ những người thất nghiệp. => đúng

  D. Việc Tim tốt nghiệp với tấm bằng giỏi đã giúp anh gia nhập hàng ngũ những người thất nghiệp. => sai nghĩa

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO