Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

The reason ........................... I phoned him was to invite him to a party.

Choose the correct answer to the each of the following questions.

Câu 299982: The reason ........................... I phoned him was to invite him to a party.

A. what                       

B. whose                     

C. why                        

D. which

Câu hỏi : 299982

Phương pháp giải:

Kiến thức: Trạng từ quan hệ

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  why: là trạng từ quan hệ thay thế cho một danh từ chỉ nguyên nhân. Sau “why” là một mệnh đề.

  reason (n): lý do

  Tạm dịch: Lý do vì sao tôi gọi anh ấy là để mời anh ấy tham gia bữa tiệc.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com