`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\,15 + x =  - 3\)                  

Tìm số nguyên \(x\)  biết:

Câu 300755: \(\,15 + x =  - 3\)                  

A. \(x=-18\)

B. \(x=-15\)

C. \(x=18\)

D. \(x=-28\)

Câu hỏi : 300755

Phương pháp giải:

Giải bài toán ngược để tìm x.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,15 + x =  - 3\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x =  - 3 - 15\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x =  - 18\end{array}\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com