Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Độ dài một cạnh là \(7,5dm\)

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có:

Câu 301412: Độ dài một cạnh là \(7,5dm\)

A. Sxq: \(364{dm^2}\);  Stp: \(576d{m^2}\)

B. Sxq: \(255d{m^2}\);  Stp: \(337,5d{m^2}\)

C. Sxq: \(275d{m^2}\);  Stp: \(337,5d{m^2}\)

D. Sxq: \(255d{m^2}\);  Stp: \(337d{m^2}\)

Câu hỏi : 301412

Phương pháp giải:

*Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.


 \({S_{xq}} = a \times a \times 4\)


*Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.


\(Stp = a \times a \times 6\) 


 

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Diện tích xung quanh: \(7,5 \times 7,5 \times 4 = 225\left( {d{m^2}} \right)\)

  Diện tích toàn phần là: \(7,5 \times 7,5 \times 6 = 337,5\left( {d{m^2}} \right)\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com