Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

We would have agreed to the contract _____ for Tom’s opposition.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 305623: We would have agreed to the contract _____ for Tom’s opposition.

A. would it not have been   

B. be it not

C.  had it not been           

D. should it not have been

Câu hỏi : 305623

Phương pháp giải:

Kiến thức: Rút gọn câu điều kiện loại 3

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Cấu trúc: If + S + had Ved/ V3, S + would have Ved/ V3

  Rút gọn: Had + S + Ved/ V3, S + would have Ved/ V3

  = Had it not been for + N, S + would have Ved/ V3 

  Tạm dịch: Chúng tôi đã thỏa thuận xong hợp đồng nếu không có sự phản đối của Tom.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com