Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

The mother asked her son _____ the day before.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 306138: The mother asked her son _____ the day before.

A. where he has been

B. where he had been   

C. where has he been

D. where had he been

Câu hỏi : 306138

Phương pháp giải:

Kiến thức: Tường thuật câu hỏi

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Khi chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp:

  thì hiện tại hoàn thành => quá khứ hoàn thành.

  không đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ

  Tạm dịch: Người mẹ hỏi con trai hôm qua cậu bé đã ở đâu

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com