`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Our products are environmentally-friendly. We package all of them in recyclable materials.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Câu 307050: Our products are environmentally-friendly. We package all of them in recyclable materials.

A. Packing our products in recyclable materials, we make them environmentally-friendly.

B. Our products are packed in recycled materials to be environmentally-friendly.

C. Packed in recyclable materials, our products were environmentally-friendly.

D. The recyclable package of our products make them look environmentally-friendly.

Câu hỏi : 307050

Phương pháp giải:

Kiến thức: Liên từ

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch:

  Sản phẩm của chúng tôi thân thiện với môi trường. Chúng tôi đóng gói tất cả chúng trong các vật liệu có thể tái chế.

  A. Đóng gói các sản phẩm của chúng tôi trong các vật liệu có thể tái chế, chúng tôi làm cho chúng thân thiện với môi trường.

  B. Sản phẩm của chúng tôi được đóng gói trong các vật liệu tái chế để thân thiện với môi trường.

  C. Được đóng gói trong các vật liệu có thể tái chế, các sản phẩm của chúng tôi đã thân thiện với môi trường.

  D. Gói đồ có thể tái chế của các sản phẩm của chúng tôi làm cho chúng trông thân thiện với môi trường.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com