Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhiệt học

Người ta nối quả cầu A với quả cầu đặc B có cùng kích thước bằng một sợi dây mảnh không co dãn rồi thả cả hai quả cầu vào bể nước. Quả cầu B bị chìm hoàn toàn và khoog chìm đáy bể, đồng thời quả cầu A bị chìm một nửa trong nước. Người ta đổ dầu từ từ vào bể cho đến khi phần thể tích Vx của quả cầu A chìm trong dầu bằng phần thể tích của nó chìm trong nước. Tìm Vx? Biết khối lượng riêng của dầu là Dd = 800kg/m3.

Một quả cầu đặc A có thể tích V = 100cm3 được thả vào trong một bể nước đủ rộng. Người ta thấy của cầu chìm 25% thể tích của nó trong nước và không chạm đáy bể.

Câu 32422: Người ta nối quả cầu A với quả cầu đặc B có cùng kích thước bằng một sợi dây mảnh không co dãn rồi thả cả hai quả cầu vào bể nước. Quả cầu B bị chìm hoàn toàn và khoog chìm đáy bể, đồng thời quả cầu A bị chìm một nửa trong nước. Người ta đổ dầu từ từ vào bể cho đến khi phần thể tích Vx của quả cầu A chìm trong dầu bằng phần thể tích của nó chìm trong nước. Tìm Vx? Biết khối lượng riêng của dầu là Dd = 800kg/m3.

A. V= 25,78cm3

B. V= 27,78cm3

C. V= 26,78cm3

D. V= 27,87cm3

Câu hỏi : 32422
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lực tác dụng lên quả cầu A: P1, T’ và F’A1; F”A1 ( trong đó F’A1; F”A1 lần lượt là lực đẩy Acsimet do dầu và nước tác dụng vào quả cầu A ).

  Lực tác dụng lên quả cầu B: P2, T’ và FA2

  Điều kiện cân bằng: F’A1 + F”A1 = T’ + P1 (4)

                             FA2  + T’ = P2 (5)

  Từ (4) và (5) ta có: F’A1 + F”A1 + FA2  = P2 + P1

                       <=> 10Dd.Vx + 10Dn. Vx +10Dn.V = 10( D1 + D2 )V

                       => Vx \frac{D_{1}+D_{2}-D_{n}}{D_{d}+D_{n}} V = 27,78cm3

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com