Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

“___________________________” - “ I have a terrible headache.” 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Câu 328556: “___________________________” - “ I have a terrible headache.” 

A. What’s the problem to you?  

B. What’s the matter with you?

C. What happens with you?    

D. What causes you?

Câu hỏi : 328556
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  I have a terrible headache: Mình bị đau đầu quá

  => Câu hỏi: Bạn bị làm sao thế?

  Công thức: What’s the matter with you? = What’s the problem with you?

  Tạm dịch: Bạn bị làm sao thế? – Mình bị đau đầu quá.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com