Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thanks to the invention of the microscope, biologists can now gain insights into the nature of the human cell.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 328559: Thanks to the invention of the microscope, biologists can now gain insights into the nature of the human cell.

A. deep understanding          

B.  in-depth studies      

C. spectacular sightings  

D. far-sighted views

Câu hỏi : 328559
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tạm dịch: Nhờ có sự phát minh của kính hiển vi, các nhà sinh vật học bây giờ đã hiểu biết sâu hơn nữa về tế bào của con người.

  insights (n): hiểu biết sâu hơn

  = deep understanding: sự hiểu biết rất sâu

  Chọn A

  Các phương án khác:                         

  B. in-depth studies: nghiên cứu chuyên sâu

  C. spectacular sightings: những cảnh tượng ngoạn mục                                

  D. far-sighted views: những quan điểm nhìn xa trông rộng

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com