Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Viết các số: \(257;\,\,234;\,472;\,\,201;\,952;\,888\)

Câu 337499: Theo thứ tự từ lớn đến bé.

A. \(952;\,888;\,472;\,234;\,257;\,201\)

B. \(952;\,888;\,472;\,257;\,234;\,201\)

C. \(888;\,952;\,472;\,234;\,257;\,201\)

D. \(952;\,888;\,472;\,201;\,257;\,234\)

Câu hỏi : 337499

Phương pháp giải:

So sánh các số có ba chữ số, ta so sánh các chữ số hàng trăm, hàng trục, đơn vị, rồi so sánh chúng, sắp xếp chúng theo thứ tự từ lớn nhất đến bé nhất.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sắp xếp thứ tự từ lớn đến bé: \(952;\,888;\,472;\,257;\,234;\,201\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com