Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

    \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,24:6 = \\\,\,\,\,\,18:6 = \\\,\,\,\,\,\,6\,\,\,:6 = \end{array}\)      Chọn Đáp án đúng nhất:                           

Tính nhẩm:

Câu 341879:     \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,24:6 = \\\,\,\,\,\,18:6 = \\\,\,\,\,\,\,6\,\,\,:6 = \end{array}\)     
Chọn Đáp án đúng nhất:                           

A.    \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,24:6 = 4\\\,\,\,\,\,18:6 = 3\\\,\,\,\,\,\,6\,\,\,:6 = 1\end{array}\) 

B. \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,24:6 = 5\\\,\,\,\,\,18:6 = 3\\\,\,\,\,\,\,6\,\,\,:6 = 1\end{array}\) 

C. \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,24:6 = 4\\\,\,\,\,\,18:6 = 2\\\,\,\,\,\,\,6\,\,\,:6 = 1\end{array}\) 

D. \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,24:6 = 3\\\,\,\,\,\,18:6 = 3\\\,\,\,\,\,\,6\,\,\,:6 = 1\end{array}\) 

Câu hỏi : 341879

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng chia 6, rồi lựa chọn số thích hợp điền vào mỗi phép chia.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,24:6 = 4\\\,\,\,\,\,18:6 = 3\\\,\,\,\,\,\,6\,\,\,:6 = 1\end{array}\)     

  Chọn A     

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com