Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính giá trị của biểu thức: \(635 - n\) với \(n = 10;\,n = 0;\,\,n = 300\) Các giá trị của biểu thức lần lượt là: 

Tính giá trị của biểu thức:

Câu 343080: Tính giá trị của biểu thức: \(635 - n\) với \(n = 10;\,n = 0;\,\,n = 300\) Các giá trị của biểu thức lần lượt là: 

A. \(625;\,635;\,325\)

B. \(635;\,635;\,335\)

C. \(625;\,635;\,335\)

D. \(615;\,625;\,335\)

Câu hỏi : 343080

Phương pháp giải:

Lần lượt thay giá trị của n vào biểu thức. Với mỗi giá trị của n ta tìm được một gia trị của biểu thức.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tính giá trị của biểu thức: \(635 - n\) với \(n = 10;\,n = 0;\,\,n = 300\)

  Nếu \(n = 10\) thì \(635 - n = 635 - 10 = 625\)

  Nếu \(n = 0\) thì \(635 - n = 635 - 0 = 635\)

  Nếu \(n = 300\) thì \(635 - n = 635 - 300 = 335\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com